• Σάββατο 21/01/17

  Χαλκοκονδύλη 35, Αθήνα. Ώρα έναρξης παράστασης: 20:00 (αυστηρά)
 • Κυριακή 22/01/17

  Χαλκοκονδύλη 35, Αθήνα. Ώρα έναρξης παράστασης: 20:00 (αυστηρά)
 • Σάββατο 28/01/17

  Χαλκοκονδύλη 35, Αθήνα. Ώρα έναρξης παράστασης: 20:00 (αυστηρά)
 • Σάββατο 04/02/17

  Χαλκοκονδύλη 35, Αθήνα. Ώρα έναρξης παράστασης: 20:00 (αυστηρά)
 • Κυριακή 05/02/17

  Χαλκοκονδύλη 35, Αθήνα. Ώρα έναρξης παράστασης: 20:00 (αυστηρά)
 • Σάββατο 11/02/17

  Χαλκοκονδύλη 35, Αθήνα. Ώρα έναρξης παράστασης: 20:00 (αυστηρά)
 • Κυριακή 12/02/17

  Χαλκοκονδύλη 35, Αθήνα. Ώρα έναρξης παράστασης: 20:00 (αυστηρά)
 • Τρίτη 14/02/17

  Χαλκοκονδύλη 35, Αθήνα. Ώρα έναρξης παράστασης: 20:00 (αυστηρά)
 • Πέμπτη 16/02/17

  Χαλκοκονδύλη 35, Αθήνα. Ώρα έναρξης παράστασης: 20:00 (αυστηρά)
 • Δευτέρα 20/02/17

  Χαλκοκονδύλη 35, Αθήνα. Ώρα έναρξης παράστασης: 20:00 (αυστηρά)